Integrering av matematik i tematisk undervisning

DSpace Repository

Integrering av matematik i tematisk undervisning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Integrering av matematik i tematisk undervisning
Author Johansson, Malin ; Sanne, Jon
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete har varit att undersöka vad lärare har för uppfattningar om att integrera matematiken i sin tematiska undervisning. Vi har också studerat om det finns några samband mellan lärares uppfattningar om matematik och deras användning av matematik i tematisk undervisning. Vi har gjort kvalitativa intervjuer med sju matematiklärare som i olika utsträckning arbetar tematiskt. Lärarna arbetar i årskurs fyra och fem. Resultatet i vår undersökning visar att lärarens uppfattningar om matematik och hur matematikundervisningen ska gå till spelar roll för i vilken utsträckning och hur de integrerar matematiken i sin tematiska undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Matematik
Tematiskt arbete
Tematisk undervisning
Ämnesintegrering
Handle http://hdl.handle.net/2043/7814 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics