Vilka faktorer ligger till grund för en pedagogisk och språkutvecklande undervisningsmiljö, för elever i ett område med låg socioekonomisk status?

DSpace Repository

Vilka faktorer ligger till grund för en pedagogisk och språkutvecklande undervisningsmiljö, för elever i ett område med låg socioekonomisk status?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vilka faktorer ligger till grund för en pedagogisk och språkutvecklande undervisningsmiljö, för elever i ett område med låg socioekonomisk status?
Author Landin, Daniel
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka faktorer som är avgörande för att skapa en pedagogisk och språkutvecklande undervisningsmiljö, för elever på en skola i ett djupt etniskt segregerat område med låg socioekonomisk status. Målet är att undersöka lärare och elevers syn på hur en sådan miljö bäst skapas, för att sedan jämföra insamlad data med aktuell litteratur. Som metod har jag använt mig av en empirisk undersökning, som är byggd på kvalitativa intervjuer med lärare och elever. Min undersökning visar att de tillfrågade lärarna är överens om att det krävs en strukturerad undervisning i en lugn arbetsmiljö för eleverna. De fastslår att segregationen skapar problem, eftersom svenska språket inte används i tillräckligt stor utsträckning. Samtliga av de tillfrågade eleverna är överens om att det är bra att kunna svenska, eftersom man då kan tala med andra människor i samhället. En avgörande språkutvecklande faktor är att kommunicera och använda språket i olika kontexter. Min undersökning bekräftar att dessa elever ofta saknar anknytning med barn till svenskfödda föräldrar, samt svenskfödda vänner och bekanta till familjen, utanför Rosengård. Detta leder till att dessa elevers kommunikation med andra människor, utanför skolan och klassrummet, till största delen sker i avsaknad av korrekt svenska.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject segregation
språkutveckling
mångkulturalitet
tvåspråkighet
socioekonomisk
geografi
Handle http://hdl.handle.net/2043/7819 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics