Strävansmålens roll i lärares planering av matematikundervisning

DSpace Repository

Strävansmålens roll i lärares planering av matematikundervisning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Strävansmålens roll i lärares planering av matematikundervisning
Author Andersson, Christian ; Christiansen, Peter
Date 2009
Swedish abstract
I vår studie har vi genom kvalitativa intervjuer med fyra lärare i grundskolans senare år och en mellanstadielärare undersökt strävansmålens roll i planering och undervisning i matematik. Vi har även undersökt vilka arbetssätt och arbetsformer lärarna uppger att de utgår ifrån och kopplat detta till strävansmålens roll i undervisningen. Vår studie tyder på att det inte är så vanligt att lärare i matematik utgår från strävansmålen i sin planering och undervisning. Det vanligaste var att lärarna utgick från uppnåendemålen och att deras undervisning var läroboksstyrd och byggde på individuellt räknande. I arbetet berör vi även den kunskapssyn som förespråkas i Lpo94 och jämför den med respondenternas syn.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject arbetssätt
arbetsform
instrumentell förståelse
relationell förståelse
kunskapssyn
kursplan
läroplan
mål att sträva mot
mål att uppnå
Handle http://hdl.handle.net/2043/7826 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics