Pedagogernas syn på utevistelser

DSpace Repository

Pedagogernas syn på utevistelser

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogernas syn på utevistelser
Author Mehmet, Sefika ; Havn, Anna
Date 2009
English abstract
We are two teacher- students who have chosen to make a research on how teachers in two kindergartens, one of which is located in a metropolitan city and one situated outside a city, have an interest in being outdoors. We have chosen to compare educators’ thoughts in the various fields. The purpose of this work is to describe how teachers think about their use of the outdoor environment in the educational situation. We have been through interviews, surveys and observations (taken out what educators have thoughts about the use of outdoor environment, obstacles and opportunities concerning its use.) We came to a conclusion that we were surprised over.
Swedish abstract
Vi är två lärarstudenter som har valt att göra en forskning på hur pedagoger i två förskolor, en som är placerad i en storstad och en som är placerad utanför en storstad, har intresse för utevistelser i förskolan. Vi har valt att jämföra pedagogernas tankar på de olika förskolorna. Syftet med detta arbete är att beskriva hur pedagoger tänker kring sin användning av utomhusmiljön i förskolan. Vi har genom intervjuer, enkäter och observationer tagit reda på vilka tankar som pedagogerna har kring användandet av utemiljön. Vi har kommit fram till att de intervjuade på båda förskolorna har en positiv inställning till att använda sig av utomhusmiljön. Pedagogerna på båda förskolorna använder sig av förskolegården samt närmiljön för utevistelser.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject utomhusvistelser
förskolans utomhusmiljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/7904 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics