Trygghet - hur då? Pedagogers syn på trygghet i förskolan

DSpace Repository

Trygghet - hur då? Pedagogers syn på trygghet i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Trygghet - hur då? Pedagogers syn på trygghet i förskolan
Author Dahlbeck, Alexandra ; Sundén, Rebecka
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka hur pedagoger ser på trygghet inom förskolan. Vi vill ta reda på om och i så fall hur deras syn på trygghet påverkar deras arbetssätt i relation till omsorg och pedagogisk verksamhet. Vi vill också undersöka hur pedagogerna ser på förskolans uppdrag i samhället och hur det påverkar hur de ser på trygghet i förskolan. Genom kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger på två olika förskolor kan vi se att båda förskolorna i sitt arbete med att skapa trygghet använder sig både av en pedagogisk verksamhet men också av omsorg. Det är i samspelet mellan de båda som tryggheten skapas. Antingen utgår man från pedagogiken, där barnen känner glädje och motivation och skapar genom den en plats där barnen är trygga eller så är utgångspunkten omsorg där närheten bygger upp en trygghet som leder till att barnet vill och vågar vara med i den pedagogiska verksamheten.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject förskola
pedagogik
trygghet
omsorg
Handle http://hdl.handle.net/2043/8062 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics