Lärares inställning till och agerande vid fusk inom grundskolans senare år och vuxenutbildning

DSpace Repository

Lärares inställning till och agerande vid fusk inom grundskolans senare år och vuxenutbildning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares inställning till och agerande vid fusk inom grundskolans senare år och vuxenutbildning
Author Leung, Carrie
Date 2009
Swedish abstract
Denna undersökning syftar till att få reda på hur lärarna agerar vid fusk och hur fusket påverkar dem. Fuskhanterning och möjliga förändringar samt förebyggande åtgärder för att motverkar fusk i skolan är också aktuella i denna studie. Svaren fås genom intervjuer med lärarna på en kommunal grundskola och Komvux i Södra Sverige. Undersökningen visar att lärarnas agerande och fuskhantering varierar och att det inte finns någon officiell fuskpolicy på grundskolarna. Många lärare påverkas personligt vid fusk och de är osäkra på sin fuskhantering, men tycker inte fusk är ett stort problem i skolan. De saknar utbildning om fusk och relevant kunskap får lärarna utväxla med varandra. Förebyggande åtgärder inkluderar moralundervisning och en mer genomtänkt uppläggning av pedagogik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject fusk
etik
moral
internet
styrdokument
åtgärder
betyg
Handle http://hdl.handle.net/2043/8080 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics