Förstärka eller motverka fördomar? -En studie om hur man kan undervisa om ursprungsfolkens religioner och kulturer i grundskolans senare år

DSpace Repository

Förstärka eller motverka fördomar? -En studie om hur man kan undervisa om ursprungsfolkens religioner och kulturer i grundskolans senare år

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förstärka eller motverka fördomar? -En studie om hur man kan undervisa om ursprungsfolkens religioner och kulturer i grundskolans senare år
Author Wredström, Therese ; Karlsson, Jenny
Date 2009
Swedish abstract
Sammanfattning I vår studie har vi försökt besvara hur man kan undervisa om ursprungsfolkens religioner och kulturer för att ge en rättvis bild av dessa. Samt om de lärare vi intervjuat undervisar kring ämnet och i så fall hur. Syftet med studien är att visa på problematiken kring stoffurvalet och vad man ska tänka på som lärare för att inte skapa och befästa fördomar och oförståelse hos eleverna. För att kunna besvara dessa frågeställningar valde vi att intervjua två ämneskunniga, samt tre lärare som undervisar i bl.a. religionskunskap. Genom intervjuerna med Hornborg och Liljefors Persson kom vi fram till att man ska se upp med exotiseringen och romantiseringen som finns i många läroböcker. De menade också att det är viktigt med en varierad undervisning där ursprungsfolken själva får berätta sin historia. Resultatet visar också att de tre intervjuade lärarna berör ämnet i liten utsträckning och inte på djupet. Studien visar hur man kan arbeta med ursprungsfolkens religioner och kulturer i grundskolans senare år för att ge en så rättvis bild som möjligt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject religionskunskap
religionsdidaktik
ursprungsfolkens religioner
globalisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/8100 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics