Sinnespreferenser i förskolebarns lärande

Details

Files for download Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Sinnespreferenser i förskolebarns lärande
Author Anderberg, Jenny ; Rubom, Malin
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att ta reda på om sinnespreferenser (inlärningskanaler)påverkar samspelet mellan pedagoger och barn i en lärandesituation. Studien är gjord på en förskola med barn i åldrarna tre till fem år. Vi genomförde en fallstudie och använde oss av metodtriangulering (observation, enkät och intervju). Informanterna är fyra pedagoger och fem barn. Resultatet visar på att sinnespreferenser påverkar samspelet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject sinnespreferens
samspel
Handle http://hdl.handle.net/2043/8196 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics