Vems val? - En studie av sex gymnasielärares möjlighet att fritt välja undervisningsmetoder i ämnet matematik

DSpace Repository

Vems val? - En studie av sex gymnasielärares möjlighet att fritt välja undervisningsmetoder i ämnet matematik

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vems val? - En studie av sex gymnasielärares möjlighet att fritt välja undervisningsmetoder i ämnet matematik
Author Wendt, Johan ; Silverdag, Anna
Date 2009
Swedish abstract
Vi ämnar med detta arbete identifiera faktorer som hindrar eller gör det svårare för sex olika gymnasielärare att fritt välja undervisningsmetoder. För att uppnå detta mål har vi valt att utföra kvalitativa intervjuer som sedan har analyserats med hjälp av ramfaktorteori i allmänhet och institutionsteori i synnerhet. Resultatet visar att bland annat elever, kolleger, skolledning samt lärarens didaktiska kunskaper kan spela en viktig roll för vilken undervisning som läraren finner möjlig att genomföra. I slutet diskuteras lärarutbildningarnas, skolledningarnas och de individuella lärarnas ansvar för att matematikundervisningen ska kunna distanseras från den i dag väldigt utbredda traditionella undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Gymnasielärare
Institutionsteori
Kvalitativ undersökning
Matematik
Skola
Socialt tryck
traditionella undervisningsmetoder
Handle http://hdl.handle.net/2043/8319 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics