Praktiska hinder med problemlösning inom matematikundervisning

DSpace Repository

Praktiska hinder med problemlösning inom matematikundervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Praktiska hinder med problemlösning inom matematikundervisning
Author Noruldin, Martin ; Pålsson, Jonas
Date 2009
Swedish abstract
Detta examensarbete syftar till att undersöka hur några praktiserande lärare använder sig av problemlösning i sin undervisning. Med intervjuer undersöker vi vilka problem de upplever med denna verksamhet. Intervjumaterialet jämföres inbördes och betraktas mot en bakgrund av pedagogisk forskning för att bedöma hur dessa hinder skulle kunna bemötas. Arbetet diskuterar även, mot bakgrund av intervjuerna, vilka begränsningar och möjligheter som är knutna till den lokala organisationen av undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject problemlösning
traditionell undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/8320 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics