Det svenska barnet som norm – En granskning av ett relationsutvecklingsschema (RUS)

DSpace Repository

Det svenska barnet som norm – En granskning av ett relationsutvecklingsschema (RUS)

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det svenska barnet som norm – En granskning av ett relationsutvecklingsschema (RUS)
Author Mendez, Eva
Date 2009-06-22
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka om det går att synliggöra barns utveckling och lärande genom ett Relationsutvecklingsschema (RUS). Vi undersöker även hur RUS-modellen förhåller sig till styrdokument som finns för förskolan. Metoder som använts i genomförandet av studien består av fyra kvalitativa intervjuer på två förskolor i Malmö kommun. De teoretiska utgångspunkter som vi utgått ifrån har till största del behandlat barns språkutveckling men vi har även belyst barns utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv kontra ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Resultatet visar att RUS-modellen har svagheter när det gäller flerspråkiga barn i förskolan och modellens krav med att utvecklingsstegen ska följa varandra är en förlegad syn på barns utveckling. Nyckelord: språkutveckling, utvecklingspsykologi, förskola, relationsutvecklingsschema
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject softwere
Handle http://hdl.handle.net/2043/8375 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics