Strategier för miljöinformation - Metoder för att nå ut med Lomma Hamns miljöprogram

DSpace Repository

Strategier för miljöinformation - Metoder för att nå ut med Lomma Hamns miljöprogram

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Strategier för miljöinformation - Metoder för att nå ut med Lomma Hamns miljöprogram
Author Höglund, Emma ; Nemec, Nina
Date 2009
English abstract
In the work for a sustainable urban development a larger focus is now laid on local action to inform and encourage a general environmental awareness. This paper discusses the subject environmental information and describes how this can be used as a tool for knowledge-based development, change in attitudes and active participation in sustainable development. Theories indicate that in order to make the environmental information effective it should be shaped after the various characteristics of the receivers. The environmental information in this paper is focused on Lomma Harbour's environmental program and we have developed three methods to reach out with this program to the inhabitants in Lomma Harbour. The methods are based on a combination of theories, a survey and dialogue with the residents in Lomma Harbour and also on Helsingborg’s environmental information work. The purpose of this paper is to highlight how Lomma municipality and other municipalities effectively can communicate environmental information to their residents.
Swedish abstract
I arbetet mot en hållbar stadsutveckling läggs idag allt större fokus på lokalt agerande och att informera om och uppmuntra en allmän miljömedvetenhet. Denna uppsats behandlar ämnesområdet miljöinformation och beskriver hur detta kan användas som ett verktyg för kunskapsutveckling, attitydförändring och vidare ett aktivt deltagande i den hållbara utvecklingen. Enligt teorier bör miljöinformation formas utifrån mottagarnas behov och situation för ökade förutsättningar att nå ut med miljöbudskap. Miljöinformationen i denna uppsats fokuserar på Lomma Hamns miljöprogram och vi har tagit fram metoderna miljöbarometer, broschyr och miljödag för att förmedla detta till invånarna i Lomma Hamn. Metoderna grundas på en kombination av teorier, enkätundersökningar och dialoger förda med invånarna i Lomma Hamn. Helsingborgs kommuns miljöinformationsarbete har använts som inspiration. Syftet med uppsatsen är att belysa hur Lomma kommun samt andra kommuner effektivt kan kommunicera miljöinformation till sina invånare.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject information
evironmental information
Ulrich Nitsch
Miljöinformation
Humanities/Social Sciences
Handle http://hdl.handle.net/2043/8459 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics