Kan estetik ge kunskap liv? - en studie om estetikens roll och betydelse i skolan

DSpace Repository

Kan estetik ge kunskap liv? - en studie om estetikens roll och betydelse i skolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kan estetik ge kunskap liv? - en studie om estetikens roll och betydelse i skolan
Author Tallefors, Martina
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att förstå hur lärare levandegör kunskap i en skola för alla samt att förstå pedagogers förhållningssätt till estetiska uttrycksformer i skolan. Vidare syftar studien på att beröra eventuella begränsningar som lärare ser med att införliva estetik i den egna un-dervisningen. Jag har använt mig av två kvalitativa datainsamlingsmetoder, observation och intervju. De utvalda informanterna är fyra verksamma lärare i olika åldrar och arbetar på olika skolor. Mitt resultat visar att lärare anser att kunskap får liv när läraren själv har ett intresse av och känner en säkerhet i både det innehåll och den form man undervisar i. Det visade sig att estetikens roll i skolan varierar mycket och att estetiken kan ha mer än en roll . Det framkom även flera begräsningar när det gäller att införliva estetik i den egna undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject estetik och lärande
kultur i skolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/8547 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics