Miljöbilspremien - Diskussioner och ställningstaganden gällande miljöbilspremien

DSpace Repository

Miljöbilspremien - Diskussioner och ställningstaganden gällande miljöbilspremien

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Miljöbilspremien - Diskussioner och ställningstaganden gällande miljöbilspremien
Author Dauod, Rima ; Farzin Saba, Nefiseh
Date 2009
English abstract
We chose to examine why the environmental car premium was introduced and what the disadvantages and advantages it has, furthermore if the goals of the premium were achieved, and why the environmental car premium was discontinued. In addition, we examined the actions that will be taken to replace the environmental car premium. Besides this, we tried to get answers to what actions the government has planned to perform to be able to achieve the national objectives in terms of reduction of the carbon dioxide. The case study is based on six qualitative in-depth interviews of stakeholders from both government agencies and associations, the Environmental Protection Agency, Nature Conservation, Green Car, Motor Men, Ministry of Environment and Transport Board. From our study we found that the environmental car premium was introduced to stimulate the use of fuel efficient cars, environmental cars, and increase the proportion of environmental cars in new sales. The primary disadvantages of the premium are that it only applies to individuals and also provides the opportunity for motorists to fill up non-environmentally friendly fuel. The apparent benefits of the environmental car premium is that it gives a definite answer to what a environmental car is, and it has encouraged the public to both involved and rewarded. There are two reasons why the premium was discontinued prematurely: that it was too expensive and that the government considers that they have achieved their objectives with the introduction of the premium. The environmental car premium will be replaced with a five-year tax exemption for environmental cars. The main management control which the government uses to reduce carbon dioxide emissions are carbon dioxide taxes and emissions trading. Finally, we believe that the environmental car premium is an environmentally good measure, but not economically defendable.
Swedish abstract
Vi valde att undersöka varför miljöbilspremien infördes, vilka nackdelar respektive fördelar den har, om målen med införandet uppnåtts samt varför den ska slopas i förtid. Förutom detta undersökte vi vilka åtgärder som ska vidtas istället för miljöbilspremien. Därtill försökte vi få svar på vilka insatser som staten har planerat att genomföra för att uppnå de nationella målen gällande koldioxidutsläppsminskningen. Fallstudien baseras på sex intervjuer av personer från både statliga myndigheter och intresseorganisationer: Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, Gröna Bilister, Motormännen, Miljödepartementet samt Transportstyrelsen. Utifrån vår studie kom vi fram till att miljöbilspremien infördes för att stimulera användningen av bränsle effektiva bilar, miljöbilar, och öka andelen miljöbilar i nybilsförsäljningen. De tydligaste nackdelarna med premien är att den enbart gäller för privatpersoner och dessutom ger den möjlighet till bilister att tanka icke-miljövänligt bränsle. De märkbara fördelarna med miljöbilspremien är att den ger ett konkret svar på vad en miljöbil är och den har stimulerat allmänheten att både involveras och belönas. Anledningen till att den ska slopas i förtid är att den blev för dyr och dessutom har staten uppnått sitt mål med införandet av premien. Miljöbilspremien ersätts med fem års skattebefrielse för miljöbilar. De främsta styrmedlen som staten använder för att reducera koldioxidutsläppen är koldioxidskatten och handeln med utsläppsrätter. Slutligen anser vi att miljöbilspremien är en miljömässigt bra åtgärd men inte ekonomiskt försvarbar.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject miljöbilar
environmental cars
Handle http://hdl.handle.net/2043/8564 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics