Historiska berättelser – en användbar undervisningsmetod?

DSpace Repository

Historiska berättelser – en användbar undervisningsmetod?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Historiska berättelser – en användbar undervisningsmetod?
Author Andersson, Lotta
Date 2009
English abstract
The purpose of the study was to investigate if using historical stories in the classroom is a relevant teaching method when it comes to deepen the historical consciousness of pupils and making them gain more knowledge. Also the pupil’s and the teacher’s thoughts about the method was examined. The investigation took place in the northwestern parts of Scania in two ninth-grade classes. One class heard a constructed historical story and the other one had a Power Point lecture. Afterwards both classes hade a test to examine the differences between the two methods. Also the class who heard the story answered a questionnaire and several interviews with both pupils and teachers were held to investigate their thoughts about the method and to study if the historical counsciouness had deepend. The result of the investigation shows that the method is useful to deepen the historical consciousness and also when wanting the pupils to gain more knowledge. Both pupils and teachers were satisfied with the method.
Swedish abstract
Undersökningen gick ut på att undersöka om historiska berättelser är en relevant undervisningsmetod för att öka elevers historiemedvetande och fördjupa deras kunskaper. Kunskaper ansågs i detta fall vara fördjupad förståelse och empati samt faktakunskaper. Även elevers och lärares syn på undervisningsmetoden undersöktes. Undersökning skedde på en mindre skola i nordvästra Skåne i två niondeklasser. En berättelse och en Power Point konstruerades och den ena klassen fick lyssna till berättelsen och den andra till Power Point undervisning. Kunskaperna i de olika klasserna testades sedan genom ett kunskapstest för att undersöka skillnaderna mellan metoderna. Efter det fick eleverna som fått lyssna till berättelsen svara på en enkät och sju av eleverna intervjuades för att undersöka vad de ansåg om historiska berättelser samt för att undersöka deras fördjupade historiemedvetande.. Även elevernas lärare i svenska och So intervjuades för att undersöka deras syn på historiska berättelser. Resultatet på undersökningen tyder på att metoden är användbar när det gäller att öka historiemedvetande. Dessutom verkar elever få djupare kunskaper vad gäller förståelse och empati men inte några djupare faktakunskaper. Dessutom uppskattas metoden av elever och lärare anser den vara relevant i undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject berättelse
folkmord
historiemedvetande
kunskap
Power Point
undervisningsmetod
Handle http://hdl.handle.net/2043/8569 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics