Moderna och framtida kontorslösningar

DSpace Repository

Moderna och framtida kontorslösningar

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Moderna och framtida kontorslösningar
Author Gustafsson, Rikard ; Ivarson, Johan ; Grönlund, Erik
Date 2009
English abstract
This thesis aims to give a picture of how the modern office is designed today, as well as, the future trends within this field. Furthermore, the thesis’ main focus is to map out future trends to examine the optimal office solution. To achieve the purpose, interviews were carried out with; Johan Örneberg, project leader at NCC‐ Property Development, Alexander Simittchiev, architect at Metro Arkitekterns, and Anders Östling CEO at Struktur AB. Additionally, a survey was conducted using a Internet‐mediated questionnaire on employees in a modern office building. This questionnaire was sent out to 150 people and got 75 responses. The modern office is an open, light, and airy office space with common areas intended to encourage interaction and cooperation. A trend identified is the way of using the office as a tool to communicate a company’s image. The investigation also shows that employees prefer to work in private offices, as it is perceived inspiring. Moreover, the private offices should have an ergonomic design with a possibility to influence the temperature. The future office should answer to the demands from both the users and the company, and will offer services more adapted to the needs of the individual employees.
Swedish abstract
Titel Moderna och framtidens kontorslösningar Författare Johan Ivarson, Erik Grönlund, Rikard Gustafsson Avdelning Urbana studier ‐ Malmö Högskola Handledare Jan Henrichsén Syftet med examensarbetet är att ge en bild över hur det moderna kontoret utformas och även hur trenderna mot framtiden kan komma att bli. Störst vikt med examensarbetet ligger på att kartlägga trenderna mot framtiden för att kunna utreda den optimala kontorslösningen. Till examensarbetet har följande frågeställningar använts: • Vad är ett modernt kontor och vilka är trenderna? • I vilken kontorslösning vill de anställda helst arbeta och vilka krav har de på kontoret? • Hur kan framtidens kontor komma att bli? Den första och tredje frågeställningen undersöktes med hjälp av kvalitativ forskningsmetod som bestod av intervjuer med Johan Örneberg som är projektansvarig på NCC – Property Development, Alexander Simittchiev som är arkitekt på Metro Arkitekterna och Anders Östling som är VD på Struktur AB. Den andra frågeställningen undersöktes med kvantitativ forskningsmetod i form av en webbaserad enkät av de anställda som arbetar i Kaggen. Enkäten skickades ut till cirka 150 personer och 75 svar kom in. Det moderna kontoret är en öppen, ljus och luftig kontorslokal med gemensamhetsutrymmen ämnade för interaktion och samarbete. En trend går mot att förmedla företagets image med kontoret som redskap. Undersökningen har visat att de anställda önskar att få arbeta i en cellkontorslösning som skall kännas inspirerande. Deras egna rum skall vara ergonomiskt utformade med möjlighet till att påverka klimatet på arbetsplatsen. Det framtida kontoret skall bättre svara på brukarnas och företagets olika krav och kommer erbjuda tjänster som är anpassade efter individen.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject kontor
kontorslösning
modern
framtid
mötesplats
gemensamhetsplatser
Handle http://hdl.handle.net/2043/8601 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics