Bilden i drogundervisningen. En studie av läromedels bildanvändande inom ANTD-undervisning

DSpace Repository

Bilden i drogundervisningen. En studie av läromedels bildanvändande inom ANTD-undervisning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bilden i drogundervisningen. En studie av läromedels bildanvändande inom ANTD-undervisning
Author Nihlén, Mathias ; Magdesjö, Clara
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att studera hur man använder bilder i läromedel inom området ANTD; alkohol, narkotika, tobak och doping. Detta görs genom att studera tio olika bilder från fem olika läromedel för grundskolan senare år samt för gymnasiet. Vi ser hur bilderna används och diskuterar vilket syfte de tjänar och hur de kan tas emot av eleverna. I vår studie av bilderna använder vi oss av ideologikritisk analys, en metod som främst ser till bildens funktion som kommunikationsobjekt där dess budskap är det viktigaste, snarare än dess estetiska kvalitéer. Vidare diskuterar vi målet om en minskad alkohol- och tobaksförbrukning och nollvisionen kring droger och doping som ligger till grund för undervisningen och hur detta mål påverkar arbetet med ANTD. Vi förespråkar en ökad användning av bilder i arbetet med ANTD för att på så vis kunna fylla dessa med elevens egna erfarenheter och frågor. På så vis kan man, i motsats till om man arbetar bunden till en text, få en mer öppen dialog där man förhoppningsvis kan möta eleven på ett plan där han eller hon befinner sig.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ANTD
bildanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/8858 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics