We Are What We Do - Reflexive Environmentalism in the Risk Society

DSpace Repository

We Are What We Do - Reflexive Environmentalism in the Risk Society

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title We Are What We Do - Reflexive Environmentalism in the Risk Society
Author Chin, Amy
Date 2009
English abstract
This study aims to examine the environmentalism of We Are What We Do, a social change movement which aspires to making social impacts through aggregated individual actions. Through a qualitative single case study, the author analyses the movement’s strategies at inspiring and motivating people to take small actions, how it uses branding to mobilise collective actions and build a community, and the movement’s visions in the context of subpolitics. The study concludes that the We Are What Do embodies a reflexive form of environmentalism, as it chooses to deploy politics outside the conventional political arena, aims to engage new political agents and embraces self-organising and decentralised developments.
Swedish abstract
Studien syftar till att undersöka ekologismen i den sociala rörelsen We Are What We Do, som försöker förverkliga samhälleliga förändringar genom kollektiva små handlingar. Genom en kvalitativ fallstudie analyserar författaren rörelsens strategier som ska inspirera och motivera människor att agera, hur den utnyttjar märke och marknadsföring för att mobilisera kollektiva handlingar och bygga en gemenskap, och rörelsens visioner i det subpolitiska sammanhaget. Studien har slutsatsen att We Are What We Do är ett uttryck av den reflexiva ekologismen, eftersom den utvecklar politik utanför den traditionella politiska arenan, samt syftar till att engagera nya aktörer och omfamnar självorganiserande och avcentraliserade utvecklingar.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language eng (iso)
Subject environmentalism
social movement
environmental movement
subpolitics
ekologism
Handle http://hdl.handle.net/2043/8954 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics