Lärarnas gestaltning i TV-serien Klass 9A

DSpace Repository

Lärarnas gestaltning i TV-serien Klass 9A

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärarnas gestaltning i TV-serien Klass 9A
Author König, Larisa
Date 2009
Swedish abstract
SAMMANFATTNING I mitt examensarbete har jag granskat TV-serien Klass 9A som är producerad av Sveriges Television kanal 1 (SVT 1). I programmen gestaltas åtta utvalda, erkänt duktiga lärare med olika kön, ålder och erfarenhet med en klass elever under fyra månader. Lärarna har som mål att göra en av Sveriges sämsta klasser till en av de tre bästa. Jag var hänvisad till att tolka det som representeras i TV-serie, det vill säga vad som är utvalt och vilket handlande som lyfts fram i de 13 avsnitten. Metodmässigt har jag valt att analysera vad lärarna gör med eleverna i TV-serien enligt Gunter Kress och Theo Van Leewen (1996, 2001) multimodala teori som beskriver hur visuella bilder och medieobjekt kan tolkas och förklaras. Jag har riktat min uppmärksamhet på lärarrollerna i klassrummet, relationer mellan lärarna och elevernas framgång och vilka arbetssätt lärarna använder. Resultatet visar att lärarna främst är intresserade av att skapa relationer med eleverna för att de ska känna sig motiverade att nå kursmålen i grundskolan och bli behöriga att söka till gymnasiets nationella program. Genom de åtta lärarnas olika arbetssätt och engagemang för elevernas framtid blev detta möjligt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Klass 9A
Lärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/9034 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics