Läroböcker i religionskunskap - en analys ur ett lärarperspektiv

DSpace Repository

Läroböcker i religionskunskap - en analys ur ett lärarperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läroböcker i religionskunskap - en analys ur ett lärarperspektiv
Author Ihlström, Olof
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med denna utbildningsrapport har varit att analysera de läroböcker inom religion som de tre läroboksförlagen Bonnier utbildning, Gleerups och Liber, erbjuder för den svenska skolan. Min avsikt har varit att se om dessa är anpassade för hur den rådande kursplanen för religion(Lpo 94) lyfter fram vissa delar inom områdena Livsfrågor och livstolkning, Etik samt Tro och tradition. För att nå ett resultat har jag använt mig av textanalys och utvecklat en modell som jag sedan följt för att i slutändan se i vilken grad som läroböckerna uppfyller detta.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Religionskunskap, religion, kursplan
lärarperspekiv, textanalys, läroböcker
Handle http://hdl.handle.net/2043/9056 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics