Elevers motivation på gymnasieskolans yrkesinriktade program

DSpace Repository

Elevers motivation på gymnasieskolans yrkesinriktade program

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers motivation på gymnasieskolans yrkesinriktade program
Author Holmberg, Bengt
Date 2009
Swedish abstract
Syftet är att undersöka hur en gymnasieskolas yrkesprogram kan ta emot och motivera elever till en innehållsrik och meningsfull studietid, så de kan ta till sig kunskap för sin framtida yrkesutövning. För att nå syftet har en intervjustudie gjorts där nio personer har intervjuats varav tre har varit skolpersonal och sex elever. Resultatet visar fyra kategorier som är viktiga för att motivera eleverna; 1) Tydliga mål och vara väl förberedd 2) Utgå från varje enskild elevs behov, skapa relation och förtroende 3) Att ha en god studieteknik 4) Att använda olika inlärningsmetoder.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject gymnasieskolans yrkesprogram, motivation, vilja
Handle http://hdl.handle.net/2043/9130 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics