Kampen om sjukfrånvaron – Tre organisationers konstruktioner av sjukfrånvaron som samhällsproblem

DSpace Repository

Kampen om sjukfrånvaron – Tre organisationers konstruktioner av sjukfrånvaron som samhällsproblem

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Report
Title Kampen om sjukfrånvaron – Tre organisationers konstruktioner av sjukfrånvaron som samhällsproblem
Author Johnson, Björn ; Christiansson, Lena ; Dahlqvist, Tilde
Date 2009
Swedish abstract
Under de första åren av 2000-talet betraktades ”den galopperande sjukfrånvaron” som en av de absolut viktigaste frågorna i den välfärdspolitiska debatten. En mängd aktörer förde fram olika (och ibland konkurrerande) uppfattningar om problemet, dess orsaker och tänkbara lösningar. Sådana skeenden brukar kallas problemdefinieringsprocesser och har stor betydelse, både för vilka frågor som hamnar på de massmediala och politiska dagordningarna och för utvecklingen av offentliga policies. I rapporten studeras hur tre centrala aktörer i debatten – LO, Svenskt Näringsliv och Sveriges Läkarförbund – definierade sjukfrånvaroproblemet. Resultaten visar att de tre aktörernas olika problemdefinitioner var nära knutna till de politiska och materiella intressen de företräder. Valet av problemdefinition kan till stor del betraktas som en makt- och intressekamp, där aktörerna kämpar om ”äganderätten” till problemet.
Publisher Växjö: Växjö universitet
Series/Issue Arbetsliv i omvandling;3
ISSN 1404-8426
ISBN 978-91-89317-55-0
Pages 41
Language swe (iso)
Subject SUSA
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Media and communication studies
Handle http://hdl.handle.net/2043/9148 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics