Matematik på väg – i förskola och skola

DSpace Repository

Matematik på väg – i förskola och skola

Details

Files for download Overview of item record
Publication Report
Title Matematik på väg – i förskola och skola
Author Kronqvist, Karl-Åke
Date 2003
Swedish abstract
Det finns många barn, ungdomar och även vuxna som undrar vad man ska ha matematik till. De flesta av dem känner sig osäkra. De har trista erfarenheter av matematikämnet. Många förskollärare har haft ytterst lite matematik i sin yrkesutbildning, om ens någon. Många skolbarn har svårigheter med de formella sidorna av matematikämnet samtidigt som de ser ner på laborativa inslag. De uppfattar formell matematik som ett tråkigt skolämne, fullt av symboler, regler, tabeller och formler. Hur kan förskollärare bli bättre på matematik? Hur stimulerar förskolllärare barn till att tycka matematik är något spännande, intressant och roligt? I och med de nya kraven på matematik med förskolebarn i läroplanen för förskolan, Lpfö 98, behöver många förskollärare kompetensutveckling och stöd. Regionalt utvecklingscentrum, RUC, vid lärarutbildningen har utvecklat fempoängskursen Matematik i förskolan. Kursledare Karl-Åke Kronqvist är universitetsadjunkt på lärarutbildningen och har specialiserat sig mot yngre barns matematik. I den här rapporten beskriver han hur den informella matematiken kan innebära att fler barn får möjlighet att komma till sin rätt och på så sätt utveckla självförtroende och intressse för den formella sidan av ämnet. Flera exempel får också illustrera möjligheterna till utveckling.
Host/Issue Rapporter om utbildning; nr 12
ISSN 1101-7643
Pages 52
Language swe (iso)
Subject informell matematik
grundskolan
förskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/936 Permalink to this page
Buy print http://webshop.holmbergs.com...936 (print-on-demand service)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics