Från Chronschough till reflekterande praktiker?: Intryck av lärarutbildningen i Malmö

DSpace Repository

Från Chronschough till reflekterande praktiker?: Intryck av lärarutbildningen i Malmö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Title Från Chronschough till reflekterande praktiker?: Intryck av lärarutbildningen i Malmö
Author Murray, Mac
Date 2004
Swedish abstract
Baksidestext: Hur påverkar konstruktionen av huvudämnen och sidoämnen vad för slags lärare vi får? Hur fungerar den verksamhetsförlagda tiden och systemet med partnerområden? Vad händer med forsk ningen vid lärarutbildningen? Utifrån dessa tre problemområden diskuterar Mac Murray, tidigare kansliråd på Utbildningsdepartementet, den nya lärarutbildningen vid Malmö högskola. Han kommenterar även Högskoleverkets anvisningar för självvärdering. Han ger ett konkret förslag till uppföljningar som lärarutbildningen kan göra för att ta reda på hur nyutexaminerade lärare fungerar i skolan och hur de tas emot. Vill du följa hans resonemang och vad han kommer fram till kan du läsa denna rapport.
Host/Issue Rapporter om utbildning; nr 9
ISSN 1101-7643
Pages 32
Language swe (iso)
Subject ny lärarutbildning
Malmö
Ep-c.04 Lärarutbildning i Sverige
Handle http://hdl.handle.net/2043/948 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics