Jag hoppade av skolan. Och? I'm a Dropout. So what?

DSpace Repository

Jag hoppade av skolan. Och? I'm a Dropout. So what?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jag hoppade av skolan. Och? I'm a Dropout. So what?
Author Pettersson, Emma ; Bernting, Evelina
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med vår studie har varit att ta reda på varför vissa ungdomar gör avbrott från sin gymnasieutbildning. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och genomfört totalt åtta semistruktuerade intervjuer. Våra respondenter är två dropoutungdomar, som vi intervjuat för att få en inblick i och djupare förståelse för individuella och strukturella orsaker som ligger bakom beslutet att hoppa av skolan. De övriga sex respondenterna är samtliga studie- och yrkesvägledare, varav fyra är verksamma på kommunala och fristående gymnasieskolor, en inom grundskolan och en arbetar inom det kommunala uppföljningsansvaret. Intervjuerna med dessa professionella personer har vi gjort i syfte att undersöka vilka subjektiva och objektiva förklaringar de har till att elever slutar skolan i förtid och hur de arbetar med dropoutsen. Med denna undersökning har vi kommit fram till att de bakomliggande orsakerna till att vissa elever hoppar av skolan alltid är personliga, men att bakgrunden utgörs av en blandning av individuella och strukturella faktorer. Vårt resultat av intervjuerna har vi tolkat och analyserat med hjälp av Becknes teorier om objektiva och subjektiva förklaringar till studieavbrott. Vi har även utgått från Becknes teori om tidiga och sena avbrytare och delvis kunnat kategorisera våra två dropoutrespondenter enligt denna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Dropouts
studieavbrott
gymnasiet
avhopp från gymnasiet
school dropout
Handle http://hdl.handle.net/2043/9495 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics