Jag hoppade av skolan. Och? I'm a Dropout. So what?

DSpace Repository

Jag hoppade av skolan. Och? I'm a Dropout. So what?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Pettersson, Emma
dc.contributor.author Bernting, Evelina
dc.date.accessioned 2010-01-18T13:46:13Z
dc.date.available 2010-01-18T13:46:13Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/9495
dc.description Syftet med vår studie har varit att ta reda på varför vissa ungdomar gör avbrott från sin gymnasieutbildning. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och genomfört totalt åtta semistruktuerade intervjuer. Våra respondenter är två dropoutungdomar, som vi intervjuat för att få en inblick i och djupare förståelse för individuella och strukturella orsaker som ligger bakom beslutet att hoppa av skolan. De övriga sex respondenterna är samtliga studie- och yrkesvägledare, varav fyra är verksamma på kommunala och fristående gymnasieskolor, en inom grundskolan och en arbetar inom det kommunala uppföljningsansvaret. Intervjuerna med dessa professionella personer har vi gjort i syfte att undersöka vilka subjektiva och objektiva förklaringar de har till att elever slutar skolan i förtid och hur de arbetar med dropoutsen. Med denna undersökning har vi kommit fram till att de bakomliggande orsakerna till att vissa elever hoppar av skolan alltid är personliga, men att bakgrunden utgörs av en blandning av individuella och strukturella faktorer. Vårt resultat av intervjuerna har vi tolkat och analyserat med hjälp av Becknes teorier om objektiva och subjektiva förklaringar till studieavbrott. Vi har även utgått från Becknes teori om tidiga och sena avbrytare och delvis kunnat kategorisera våra två dropoutrespondenter enligt denna. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
dc.subject Dropouts en
dc.subject studieavbrott en
dc.subject gymnasiet en
dc.subject avhopp från gymnasiet en
dc.subject school dropout en
dc.title Jag hoppade av skolan. Och? I'm a Dropout. So what? en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Studie- och yrkesvägledarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics