Förskollärare verksamma i förskoleklass - så ser de på läroboken

DSpace Repository

Förskollärare verksamma i förskoleklass - så ser de på läroboken

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskollärare verksamma i förskoleklass - så ser de på läroboken
Author Jiserup, Jenny
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att ge en bild av hur ett antal förskollärare ser på läroboken i sin undervisning i förskoleklass samt att ta reda på hur de gör sina val av läroböcker. Studien genomfördes i form av djupintervjuer med sex förskollärare verksamma i förskoleklass. Resultatet presenteras såsom skillnader och likheter i synsätt. De viktigaste slutsatserna är att samtliga pedagoger ser läroboken som ett komplement och som en källa till inspiration. Det faktum att läroboken ses som ett komplement har sannolikt att göra med förskollärarnas pedagogiska grundsyn som i samtliga fall mer eller mindre har eleven i blickfånget. Hur valet av lärobok går till varierar och pedagogerna kopplar i varierande utsträckning valet av lärobok till rådande läroplan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lärobok
förskoleklass
förskollärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/9510 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics