Reggio Emilia filosofin i teori och praktik - En undersökning av Reggio Emilia inspirationen i grundskolans senare del

DSpace Repository

Reggio Emilia filosofin i teori och praktik - En undersökning av Reggio Emilia inspirationen i grundskolans senare del

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Reggio Emilia filosofin i teori och praktik - En undersökning av Reggio Emilia inspirationen i grundskolans senare del
Author Reynold, Lars ; Regander, Alexander
Date 2010
Swedish abstract
Vi har genomfört en empirisk kvalitativ studie. Syftet med undersökningen var att identifiera Reggio Emilia filosofin i ett grundskolesammanhang. Vi genomförde intervjuer med fem lärare för att försöka skapa oss en bild av hur de tolkar och använder filosofin i sitt arbete. Vi kom fram till att det fanns vissa gemensamma nämnare framförallt i synen på kunskap, förhållningssättet till eleverna, inställningen till den synliga miljön, organisationen och vilka arbetssätt som premieras.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Reggio Emilia
didaktik
Kunskapssyn
klassrumsmiljö
värdegrund
skolutveckling
förhållningssätt
rundskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/9557 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics