Social mångfald? Om förutsägbar bildning och om demokrati som sätter värden på spel

DSpace Repository

Social mångfald? Om förutsägbar bildning och om demokrati som sätter värden på spel

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Social mångfald? Om förutsägbar bildning och om demokrati som sätter värden på spel
Author Martinsson, Lena
Date 2009
Swedish abstract
Den högskolepolitiska satsningen med breddad rekrytering saknar en politiskt kritisk ambition som verkligen skulle kunna motverka de skillnader som ligger till grund för social snedrekrytering, menar Lena Martinsson. Talet om tillväxt och anställningsbarhet i en global ekonomi är ett mantra som upprepas i de högskolepolitiska dokument som hon analyserar. De konserverar skillnad genom begreppet social mångfald. Istället för den liberala mångfaldsdiskursen som präglar dokumenten vill hon se universiteten som en plats för kritiskt tänkande där klass återtar platsen som analytiskt redskap.
Publisher Malmö högskola, Studentcentrum
Host/Issue Tidskrift för genusvetenskap;1
ISSN 0348-8365
Language swe (iso)
Subject klass
utbildningspolicy
social mångfald
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Gender studies
Handle http://hdl.handle.net/2043/9596 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics