Begreppet kvinnoarbetare som grund för en transnationell solidaritet

DSpace Repository

Begreppet kvinnoarbetare som grund för en transnationell solidaritet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Begreppet kvinnoarbetare som grund för en transnationell solidaritet
Author Mohanty, Chandra Talpade
Date 2008
Swedish abstract
Chandra Talpade Mohanty, en av världens ledande feminister inom det postkoloniala fältet, reflekterar över möjligheter till ett emancipatoriskt handlande och för en solidaritet över nationsgränserna. Genom att använda begreppet "kvinnoarbetare" menar hon att klasskonflikternas specifika könsdimension framträder och tillåter analyser av rasifierad dominans.
Publisher Malmö högskola, Studentcentrum
Host/Issue Tidskrift för genusvetenskap;3-4
ISSN 0348-8365
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Gender studies
Handle http://hdl.handle.net/2043/9619 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics