Chefers förhållningssätt

DSpace Repository

Chefers förhållningssätt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Chefers förhållningssätt
Author Torell, Emma ; Magnusson, Maria
Date 2010
English abstract
This essay is about manager and their leadership. The questions that this essay is built up on is How managers define their own leadership How the managers act according to working placemeetings and co-working meetings? How define managers good working environment? To answer those questions we have used qualitative method. We have interviewed four leaders with responsibility for co- worker who is working at special home for disable people in a smaller municipality in Skåne. In ours result we have worked up our interviews and finally to connect with ours analysis have we used humanistic approach, leader styles and situational focused leadership. Our conclusion is that managers have different leadership. The managers said that good working environment was when the environment was allowing with a “high roof” and respect for each other.
Swedish abstract
Denna uppsats handlar om chefer och deras ledarskap. Frågeställningarna som denna uppsats bygger på är Hur uppfattar cheferna sitt eget ledarskap? Hur agerar de som chef utifrån två bestämda situationer, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal? Vad anser cheferna är bra arbetsmiljö? För att bevara vår frågeställning har vi valt att använda oss av kvalitativ metod. Vi har genomfört olika intervjuer med fyra chefer med ansvar för medarbetare som arbetar på särskilda boenden för personer med funktionshinder i två mindre kommuner i Skåne. I vår resultatredovisning har vi bearbetat resultatet genom att analysera utifrån olika teoretiska perspektiv. Dessa teoretiska perspektiv är humanistiskt synsätt, ledarstilar och situationsanpassat ledarskap. Det som vi kom fram till vara att cheferna har olika syn på deras ledarskap. Centrala begrepp som cheferna belyser är bra arbetsmiljön är när arbetsmiljön har ett tillåtande klimat med ”högt i tak” och respekt för varandra.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject chef
ledarskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/9647 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics