Att bilda ett språk - en undersökning av om bilder används som ett språkutvecklande verktyg i förskolan

DSpace Repository

Att bilda ett språk - en undersökning av om bilder används som ett språkutvecklande verktyg i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att bilda ett språk - en undersökning av om bilder används som ett språkutvecklande verktyg i förskolan
Author Wall, Emma-Lina ; Roosvall, Sofia
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete var att ta reda på om pedagogerna på två mångkulturella förskolor arbetade medvetet med språkutveckling utifrån bilder på väggarna i innemiljön. Syftet var även att undersöka om barnen på avdelningarna fann det intressant att kommunicera med andra barn och pedagoger om de bilder som fanns på väggarna och i så fall i vilka situationer samtalen ägde rum. För att besvara våra frågeställningar har vi använt oss av relevant litteratur inom ämnet, observationer i verksamheten och intervjuer med fyra pedagoger. En upptäckt som vi gjorde i vår undersökning var att ingen av pedagogerna använde sig av bilder på väggarna som ett språkutvecklande verktyg. I vår undersökning visade det sig att barnen föredrog att samtala om de bilder som de hade en gemensam erfarenhet kring.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject innemiljö
barn med svenska som andraspråk
bilder
samtal
språkutveckling
medvetenhet
förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/9652 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics