Barnlitteraturens betydelse för barn i förskolan och skolan

DSpace Repository

Barnlitteraturens betydelse för barn i förskolan och skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barnlitteraturens betydelse för barn i förskolan och skolan
Author Johnsson, Karin ; Skepi, Fllanxa
Date 2010
Swedish abstract
Barnlitteratur kan ha en stor roll i barns utveckling i den tidiga åldern. Detta examensarbete fokuserar på barnlitteraturens betydelse för barn i förskolan och skolan. Syftet med studien har varit att studera hur lärarna använder sig av barnlitteratur och hur litteraturen används i förskolan och skolan. Våra frågeställningar är: Hur väcker pedagoger barns intresse för att läsa? Hur säger pedagoger att de använder sig av barnlitteratur i undervisningen? Vad anser barn om barnlitteratur? De metoder som använts för att besvara frågeställningar har varit intervjuer med lärare och frågor i form av enkäter för barn/elever på två olika skolor. Utgångspunkter har varit en förändrad barnsyn, barnböckers betydelse samt lärare och föräldrar som litteraturförmedlare. Vi har analyserat empirin med hjälp av dessa olika teman och kommit fram till ett par slutsatser. En av slutsatserna är att barnböcker kan användas på många olika sätt i verksamheten och att barn har ett stort intresse av barnböcker. Slutsatsen är att barnlitteratur har stor betydelse för barns utveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject litteraturförmedlare
läsning
Barnlitteratur
böcker
fantasi
Handle http://hdl.handle.net/2043/9657 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics