Barnlitteraturens betydelse för barn i förskolan och skolan

DSpace Repository

Barnlitteraturens betydelse för barn i förskolan och skolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Johnsson, Karin
dc.contributor.author Skepi, Fllanxa
dc.date.accessioned 2010-02-02T09:58:01Z
dc.date.available 2010-02-02T09:58:01Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/9657
dc.description Barnlitteratur kan ha en stor roll i barns utveckling i den tidiga åldern. Detta examensarbete fokuserar på barnlitteraturens betydelse för barn i förskolan och skolan. Syftet med studien har varit att studera hur lärarna använder sig av barnlitteratur och hur litteraturen används i förskolan och skolan. Våra frågeställningar är: Hur väcker pedagoger barns intresse för att läsa? Hur säger pedagoger att de använder sig av barnlitteratur i undervisningen? Vad anser barn om barnlitteratur? De metoder som använts för att besvara frågeställningar har varit intervjuer med lärare och frågor i form av enkäter för barn/elever på två olika skolor. Utgångspunkter har varit en förändrad barnsyn, barnböckers betydelse samt lärare och föräldrar som litteraturförmedlare. Vi har analyserat empirin med hjälp av dessa olika teman och kommit fram till ett par slutsatser. En av slutsatserna är att barnböcker kan användas på många olika sätt i verksamheten och att barn har ett stort intresse av barnböcker. Slutsatsen är att barnlitteratur har stor betydelse för barns utveckling. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject litteraturförmedlare en
dc.subject läsning en
dc.subject Barnlitteratur en
dc.subject böcker en
dc.subject fantasi en
dc.title Barnlitteraturens betydelse för barn i förskolan och skolan en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics