Mångkulturalism i skolundervisningen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mångkulturalism i skolundervisningen
Author Andersson, Daniel ; Eliyürekli, Eda
Date 2010
English abstract
The purpose of the investigation is to determine whether teachers plan and conduct their classes differently depending if it is a mono- or multicultural class. In order to get as broad a picture as possible of our subject field we made use of two different methods when we collected our data. We have interviewed teachers and made questionnaires which the students have answered in the subject of history. We have visited three schools which are located in Malmö respectively Vellinge municipality where we have interviewed five teachers. We have delved deeper into the Viking Age when we have conducted the teacher interview, to be able to more readily compare the different interviews. We have chosen to do the questionnaires in two schools where one is located in Malmö and the other is in Vellinge. We thought it was interesting out of a multicultural perspective to see if the students in the two schools were of the same mind about what should be included in the history lessons. Fifty-two questionnaires were returned to us, on which we could base our student analysis upon. We have studied Lpo94 and the syllabus in order to determine and compare that the teachers have grounds for their class planning and realization. Keywords: Ethnicity, multiculturalism, monoculturalism and didactic.
Swedish abstract
Syftet med undersökningen är att se ifall lärare planerar och genomför sina lektioner olika beroende på om det är en mono- eller mångkulturell klass. För att få en så bred bild av vårt ämnesområde så använde vi oss av två olika metoder när vi samlade in data. Vi har intervjuat lärare och gjort enkäter som eleverna har besvarat i ämnet historia. Vi har besökt tre skolor som ligger i Malmö respektive Vellinge kommun där vi har intervjuat fem lärare. Vi har gått lite djupare in i vikingatiden när vi har gjort lärarintervjuerna, för att lättare kunna jämföra de olika intervjuerna. Enkätundersökningarna har vi valt att göra på två skolor där en skola ligger i Malmö och en i Vellinge. Vi tyckte det var intressant utifrån ett mångkulturellt perspektiv att se ifall eleverna på de båda skolorna tycker samma eller annorlunda om vad som ska vara med i historieundervisningen. Vi fick tillbaka femtiotvå enkäter som vi kunde genomföra vår elevanalys ifrån. Lpo94 och kursplanen för historia har vi studerat för att kunna se och jämföra att lärarna har belägg för deras utförande av lektionsplanering och genomförande. Nyckelord: Etnicitet, mångkulturalism, monokulturalism och didaktik
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject didaktik
didactic
mångkulturalism,
multiculturalism
etnicitet
ethnicity
monokulturalism
monoculturalism
Handle http://hdl.handle.net/2043/9796 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics