Kommunikation utifrån en konstnärlig gestaltning

DSpace Repository

Kommunikation utifrån en konstnärlig gestaltning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kommunikation utifrån en konstnärlig gestaltning
Author Rosell Mughal, Johanna ; Truedsson, Petra
Date 2010
English abstract
This essay discusses aesthetic learning processes and reception as a method of reflection with emphasis on communication. The purpose is to examine the communication that is created in the convergence with the aesthetical learning processes and the product. In this essay the empirical data are based on two lessons in a fourth grade. The aesthetical learning processes have a two-fold function, not only as a means of teaching but also as a means of communicating the product itself to the observer. The pupils' communication was made evident through a conversation where they discussed their portrayals and learning processes during the reception. The observation and recording of these conversations were the basis of our qualitative empirical studies. During the conversation regarding aesthetical learning processes the pupils were given the opportunity to practice their communicative skills. In their own learning process they also developed their skills of cooperation and showing consideration towards each other.
Swedish abstract
Uppsatsen behandlar estetiska läroprocesser och receptionen som reflektionsform där fokus ligger på kommunikation. Syftet är att undersöka elevers kommunikation som uppstår i mötet med deras estetiska läroprocesser med tillhörande produkt. I uppsatsen baseras den empiriska undersökningen på två lektionstillfällen i en årskurs fyra. De estetiska läroprocesserna fyller en dubbel funktion, dels som ett pedagogiskt redskap, men även som ett medel i sig självt där formen och innehållet förmedlar ett budskap till betraktaren. Elevernas kommunikation blev tydlig genom receptionen där de förde ett samtal utifrån sina konstnärliga gestaltningar och estetiska läroprocesser. Observationen samt ljudupptagningen av de olika samtalen under receptionen låg till grund för den empiriska studien och utgjorde det material vilket behandlades utifrån en kvalitativ metod. I samtalet utifrån de estetiska läroprocesserna med tillhörande produkt fick eleverna tillfälle att träna sig i sin kommunikativa förmåga. Eleverna fick även träna sig i att reflektera i interaktion med andra med hjälp av egna och andras bilder. I lärandet utvecklade de även förmågan att samarbeta och ta hänsyn till varandra.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Kommunikation
Estetiska läroprocesser
Reception
Semiotik
Konstnärlig gestaltning
Handle http://hdl.handle.net/2043/9814 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics